آخرين مقاله‌ها
 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d9%88"></div>    در ابتدا نظر خودتان را درباره دوچرخه سواری بانوان بیان کنید. اصولا بنده بین دوچرخه سواری، متورسیکلت سواری و رانندگی ماشین تفاوتی قائل نیستم، زمانی که شرایط مربوط...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d9%88"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  قانون غیر از فتوای فقیه است (دوچرخه‌سواری بانوان در گفت‌وگویی شفاف و صریح با حجت‌الاسلام دکتر محمد نصراصفهانی)

      در ابتدا نظر خودتان را درباره دوچرخه سواری بانوان بیان کنید. اصولا بنده بین دوچرخه سواری، متورسیکلت سواری و رانندگی ماشین تفاوتی قائل نیستم، زمانی که شرایط مربوط…

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/orf-graie"></div>صاحب این قلم، با بررسی‌ کارکرد واژه عرف و معروف در قرآن کریم به راهکاری درون‌دینی جدیدی در جمع سنت و مدرن دست‌یافته است که به نظر می‌رسد برای تشخیص ثابت از متغیر دین و توضیح رابطه دین و پدیده‌های نوین بشری نیز مفید کارآمد است<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/orf-graie"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  عرف‌گرایی قرآن

  صاحب این قلم، با بررسی‌ کارکرد واژه عرف و معروف در قرآن کریم به راهکاری درون‌دینی جدیدی در جمع سنت و مدرن دست‌یافته است که به نظر می‌رسد برای تشخیص ثابت از متغیر دین و توضیح رابطه دین و پدیده‌های نوین بشری نیز مفید کارآمد است

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2"></div>زنان صدر اسلام به دلیل محرومیت تاریخی که داشته‌اند از زمینه مناسبی که حاصل شده بود در نفی تبعیض و بی‌عدالتی سنتی از هیچ کوششی فروگذار نکردند و در تحقق قسط و عدل، خدا و رسول را به یاری طلبیدند به طوری که آیات مناسب با این تحول خواهی نازل گشت. <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  نقش زنان مسلمان، در شکل‌گیری برخی از آیات قرآن

  زنان صدر اسلام به دلیل محرومیت تاریخی که داشته‌اند از زمینه مناسبی که حاصل شده بود در نفی تبعیض و بی‌عدالتی سنتی از هیچ کوششی فروگذار نکردند و در تحقق قسط و عدل، خدا و رسول را به یاری طلبیدند به طوری که آیات مناسب با این تحول خواهی نازل گشت.

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c"></div>از میان شخصیت‌های جهان اسلام و تشیع، امام حسین (ع) از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است به طوری که در طول تاریخ مورد توجه خاص و عام بوده است. پرسش این است که چرا امام حسین نسبت به دیگران هویت ممتازی پیدا کرده است؟ <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  هویت حسینی

  از میان شخصیت‌های جهان اسلام و تشیع، امام حسین (ع) از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است به طوری که در طول تاریخ مورد توجه خاص و عام بوده است. پرسش این است که چرا امام حسین نسبت به دیگران هویت ممتازی پیدا کرده است؟

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%8a%d9%86"></div>انتظار از دین به معنای این است که دین پاسخگوی چه پرسشی از انسان است؟ چه نیازی از نیازهای انسان را تأمین می‌کند و باید از آن چه انتظاری داشت و چه انتظاری از آن بی‌جا و غیر منطقی است؟ <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%8a%d9%86"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  انتظار از دین

  انتظار از دین به معنای این است که دین پاسخگوی چه پرسشی از انسان است؟ چه نیازی از نیازهای انسان را تأمین می‌کند و باید از آن چه انتظاری داشت و چه انتظاری از آن بی‌جا و غیر منطقی است؟

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2"></div>قرآن برای انسان دونوع کرامت قائل شده است: یکی کرامت ذاتی و دیگری کرامت اکتسابی. موضوع بحث این مقاله، معنای کرامت ذاتی و لوازم آن یعنی حق‌الناس است. <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  حق‌الناس چیست؟ (مبانی حق‌الناس در قرآن)

  قرآن برای انسان دونوع کرامت قائل شده است: یکی کرامت ذاتی و دیگری کرامت اکتسابی. موضوع بحث این مقاله، معنای کرامت ذاتی و لوازم آن یعنی حق‌الناس است.

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b1%d9%87"></div>در مورد اینکه چه چیز به یک فعل، ارزش اخلاقی - مثبت یا منفی - می دهد، مبانی مختلفی وجود دارد. علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) از فیلسوفان مسلمان معاصری است که در این مورد بیش از همه، حکمای مسلمان دیگر بحث کرده است.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b1%d9%87"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  مبانی اخلاقی علامه طباطبایی(ره)

  در مورد اینکه چه چیز به یک فعل، ارزش اخلاقی – مثبت یا منفی – می دهد، مبانی مختلفی وجود دارد. علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره) از فیلسوفان مسلمان معاصری است که در این مورد بیش از همه، حکمای مسلمان دیگر بحث کرده است.

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c"></div>۱- جریان اخباری‌گری به چه جریانی یا مکتبی اطلاق می‌شود و به چه کسانی اخباری گفته می‌شود؟ جریان اخباری به جریان افراطی حدیثی گرایانه‌ای گفته می‌شود که در اوایل قرن...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  اخباریگری

  ۱- جریان اخباری‌گری به چه جریانی یا مکتبی اطلاق می‌شود و به چه کسانی اخباری گفته می‌شود؟ جریان اخباری به جریان افراطی حدیثی گرایانه‌ای گفته می‌شود که در اوایل قرن…

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9"></div>کاوش عقلی، چرایی و چگونگی تاثیری که حضرتش در عرصه عمومی به وجود آورد. امام حسین(ع) در جامعة سیاسی خویش حماسه‌ای انسانی خلق کرد و تصرفاتی در نظام و فکر سیاسی جامعه خویش صورت داد که مسیر تاریخ اسلام، دگرگون گردید<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b9"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  مبانی فلسفی قیام امام حسین (ع)

  کاوش عقلی، چرایی و چگونگی تاثیری که حضرتش در عرصه عمومی به وجود آورد. امام حسین(ع) در جامعة سیاسی خویش حماسه‌ای انسانی خلق کرد و تصرفاتی در نظام و فکر سیاسی جامعه خویش صورت داد که مسیر تاریخ اسلام، دگرگون گردید

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c"></div>در این نوشتار ابتدا پاسخ پنج تن از فقهای عظام شیعه در سه قرن اخیر را در مورد برخورد با مخالف جویا می‌شویم آنگاه دیدگاه فقیه عالیقدر را به عنوان ششمین نظر مطرح کرده و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از آن نظریات را مورد بحث قرار خواهیم داد.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  دین رحمانی، فقه انسانی

  در این نوشتار ابتدا پاسخ پنج تن از فقهای عظام شیعه در سه قرن اخیر را در مورد برخورد با مخالف جویا می‌شویم آنگاه دیدگاه فقیه عالیقدر را به عنوان ششمین نظر مطرح کرده و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از آن نظریات را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div> بحثی که اخیراً آقای دکتر سروش در مورد رؤیا و فهم قرآن مطرح کرده‌اند رابطه وثیقی با فهم حقیقت وحی دارد با اینکه فرضیه ایشان به صورت مستقیم با آن...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  تأملی در فرضیه رویا و فهم قرآن

   بحثی که اخیراً آقای دکتر سروش در مورد رؤیا و فهم قرآن مطرح کرده‌اند رابطه وثیقی با فهم حقیقت وحی دارد با اینکه فرضیه ایشان به صورت مستقیم با آن…

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c"></div>  به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش از آنِ خداست که پروردگار جهانیان است. آن رحمتگر مهربان. مالک روز جزا. [بار خدایا] ما را به راه راست هدایت فرما. راه...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  دعاهای قرآنی

    به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش از آنِ خداست که پروردگار جهانیان است. آن رحمتگر مهربان. مالک روز جزا. [بار خدایا] ما را به راه راست هدایت فرما. راه…

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div>دعا، خواندن خدا، درخواست از او، هر کس در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می‌کند. او هر روز در کاری است (الرّحمن/۲۹). [هر کس در آسمان‌ها و زمین...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  دعا در قرآن

  دعا، خواندن خدا، درخواست از او، هر کس در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می‌کند. او هر روز در کاری است (الرّحمن/۲۹). [هر کس در آسمان‌ها و زمین…

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a8%d8%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f"></div>تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شاید به جرئت بتوان گفت که این پرسش آسمانی ترین پرسشهای قرآن کریم باشد که تا ابد پاسخ می طلبد. <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a8%d8%8c-%d8%b4%d8%a8-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  کدام شب، شب قدر است؟

  تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شاید به جرئت بتوان گفت که این پرسش آسمانی ترین پرسشهای قرآن کریم باشد که تا ابد پاسخ می طلبد.

 • <div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div>فلاح و رستگاری و رهایی انسان تنها با تقوا امکانپذیر است و اسارت و بدبختی او با گناه و فجور گره خورده است.
<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" data-url="http://www.m-nasr.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->

  تقوا و متقی در قرآن

  فلاح و رستگاری و رهایی انسان تنها با تقوا امکانپذیر است و اسارت و بدبختی او با گناه و فجور گره خورده است.