دسته: يادداشت‌

نقدی بر «عزاداری‌های خونین»

مهم‌ترین فلسفه عزادرای، احیاء و باز آفرینیِ خط مشی استبداد ستیزانه و ظلم ستیزانه امام حسین (ع) در اوج ایثار و فداکاری یک انسان در راه خداست.

حق آب، حق‌النّاس

آیا بهره‌برداری از منابع آب باید از قواعد انسانی، اخلاقی و حقوقی خاصی پیروی کند یا استفاده از منابع آب، از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند و در آن قاعده الحق لمن غلب حاکم است و هر کس قدرت داشت می‌تواند هر چه و هر کجا از منابع آبی استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش را با رویکردی درون دینی از کتاب و سنت می‌جوییم.

شطحیات سروش

یکی از دشواری‌های همیشگی دین، عرفان، فلسفه و گاهی هم علم در طول تاریخ، فاصله آن‌ها با فهم عرفی و متعارف و تفاوت در ساحت زبان گوینده و شنونده آن بوده است. سقراط، حلاج، سهروردی، گالیله و … قربانیان همین مشکل شدند.

علی (ع) چگونه رهبری کرد؟

مناسبت‌های خاصِ مربوط به پیشوایان دینی، فرصتی است تا پیروان، با تأمل در فکر و عمل پيشوايان و مقایسه آن با اندیشه و عمل خویش به نقد خود بپردازند و با اصلاح یا تکمیل خويش در جهت تعالی معنوی خود بکوشند.

مولا علی(ع) و استبداد زمامداران

مهم‌ترین آفت حکومت‌ها، ناکارآمدی و استبداد آنهاست. موضوع بحث ما علل گرایش به استبداد و راهکارهای جلوگیری از این آفت حکومت‌ها از نظر علی (ع) است.