دسته: مولا نامه‌

شرح نامه ۱۵

امیرالمومنین(ع) به هنگام شروع جنگ بر مركب خود سوار مى‏شد، نام خدا را بر زبان مى ‏آورد و مى ‏فرمود: خدا را بر نعمت‌ها و فضايل همگانى ستایش می‌کنم، پاك و منزه است او كه اين مركب را در اختيار ما گذاشت در حالى كه ما توان آن را نداشتيم و ما به سوى پروردگارمان مى ‏رويم.

شرح نامه ۱۲

این سفارش نامه‌ای است که امیر المومنین علیه السّلام به معقل بن قیس ریاحی كرد زماني‌که وى را با لشكرى سه هزار نفرى مقدّمه لشکر خود کرده بوده و به سوى شام فرستاده بود.

شرح نامه ۱۰

معاویه تو طالب انتقام خون عثمان شده‌ای ولی خود می‌دانی که این خون در کجا ریخت و چه کسانی نقش اصلی را در آن ایفا کردند، پس چرا از من خونخواهی می‌کنی از همان کسانی خونخواهی کن که بانی اين خونريزي بودند.

شرح نامه ۸

پس از اتمام جنگ جمل، امیر المومنین (ع) تصمیم گرفت تا مشکل معاویه را با قاطعیت حل کنند و از او بخواهند یا با ایشان بیعت کند و خود را تسلیم کند و یا آماده جنگ شود. به همین منظور نامه‌ای تنظیم کردند و در صدد پیدا کردن شخصی برآمدند تا مسئولیت رساندن و انجام این مأموریت را بر عهده بگیرد.