حکمت‌نامه ۳۰ – خدا با ما چه می‌کند؟

مولا می‌فرماید: یکی از کارهایی که خدا با ما می‌کند این است که آنقدر پرده‌پوشی می‌کند که گوئي همه گناهان را آمرزيده است.