شرح نامه ۱۸

امیرالمومنین(ع) پس از خواندن نامه مردم قبیله بنى‌تمیم براى ابن‌عباس (فرماندار بصره) نامه‌ای نوشت. اين نامه در مورد نحوه برخورد با مخالفین سیاسی است.