شرح نامه ۱۷

امام در پاسخ به نامه معاویه در خصوص حكومت شام، نامه‌ای نوشتند که قسمتی از آن را سید رضی در نامه ۱۷ نهج‌البلاغه آورده است.