دسته: منتخب

حکمت‌نامه ۲۹ – ریه‌های لذت، پر اکسیژن مرگ است!

انسان پس از مرگ ناگهانی، از خود بیرون نمی‌آید و خارج از ذات و وجود اختیاری خود چیز دیگری نیست. چون موانع مادی‌تر او برداشته شده است قاعدتاً هوشیارتر است و به ابعاد وجودی خود آگاه‌تر است، گویی از خواب عمیقی بیدار شده است.

حکمت‌نامه ۲۸ – آتش زهد ریا، خرمن دین خواهد سوخت

زاهد‌ترین افراد کسانی هستند که خدمت آنان در عرصه سیاست از به نمایش گذاشتن دین و مذهب خالی است و در عمل رقابت، حسادت و حرص کمتری برای رسیدن به قدرت و مراکز قدرت سیاسی از خود نشان می‌دهند.

حکمت‌نامه ۲۷ – با بیماری خود چه کنیم؟

چنین روایاتی نباید دستاویز کسانی باشد که مثلا در مورد مراجعه به پزشک، تعلّل کنند و نسبت به استفاده از دارو، واکسن و حتی جراحی و غیره علی رغم تجویز متخصص واکنش منفی نشان دهند و مسئول هلاکت خود یا دیگران شوند.