كتاب روش تحليل سياسى

روش تحليل سياسي
 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

موضوع اين كتاب كوچك، بررسي مختصر روش تحليل مسائل سياسي و ضرورت و چگونگي آن است. آفات تحليل سياسي و شيوه جمع آوري و تحليل اطلاعات سياسي و اصول عمومي تحليل سياسي موضوعات مختلفي است كه اين كتاب به آن پرداخته است. در انتها نويسنده روش موضع گيري را به عنوان زمينه عملي سياست مورد بحث قرار داده است.

 

مولف: محمد نصر اصفهاني

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

 

 

فهرست

مقدمه

ضرورت تحلیل سیاسی

لزوم مسلح شدن به روش تحلیل

تحلیل و تهذیب

خصلتهایی که مانع تحلیل صحیح می شود:

هوی و هوس

سطحی نگری

یک سونگری و شتاب زدگی

مطلق نگری

ملیت گرائی

شخصیت گرائی

تحلیل و اطلاعات

صحت اطلاعات

مربوط بودن اطلاعات

اطمینان به منابع اطلاعات

مراجعه به منابع مختلف

منابع رسمی

منابع غیررسمی

اصول تحلیل سیاسی

تشخیص موضوع

منطوی دیدن

تشخیص کثرتها (تضادها)

روابط درونی

روابط خارجی

هدفداری

دیده مراتبی

موضع گیری

مراتب موضع گیری در مقابل حزب الشیطان

به چند سئوال بیاندیشیم

دانلود كتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط