كتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه علوی

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه علوی

 

 

 

 

چكيده

اعلامیه جهاني حقوق بشر تجربه مشترك و متراکم زندگی بشر است و نتیجه تلاش‌های تاریخی به منظور استقرار جامعه انسانی، اخلاقی و عادلانه، به دور از تبعیض و خونریزی است. اين اعلاميه با آرمان‌های تمامی بشر  هماهنگ است و توانسته است ملت‌ها را فراتر از رنگ، نژاد، دين و مذهب به اجماع برساند.

این کتاب كه مقايسه مفاد اين اعلاميه و انديشه هاي امام علی (ع) است شامل همه ۳۰ ماده اعلاميه است.

۱- دو ماده اول اين اعلاميه اساس کلی حقوق بشر را شامل می شود:

الف) آزادگی بشر ـ کرامت انسان ـ برابری ـ برادری ـ صلح

ب) حقوق بشر ـ تساوی حقوق

۲- مواد ۳ تا ۲۱، حاوی حقوق مدنی و سیاسی همچون آزادی فکر و عقیده است که هر انسانی باید از آن برخوردار باشد.

۳) حق حیات ـ حق آزادی ـ حق امنیت   ۴) نفی بردگی   ۵) نفی خشونت  ۶) شخصیت حقوقی انسان

۷) عدالت ـ نفی تبعیض    ۸ ) حق و عاوی   ۹) نفی مجازات غیرقانونی    ۱۰) تساوی در حقوق قضایی

۱۱) اصالت البرائت    ۱۲) قلمرو و دولت    ۱۳) حق انتخاب محل اقامت    ۱۴) حق پناهندگی

۱۵) حق تابعیت ۱۶) حقوق زن ـ حق انتخاب همسر   ۱۷) حق مالکیت    ۱۸) آزادی فکر و عقیده

۱۹) آزادی انتقاد ۲۰) حض شرکت در اجتماعات ۲۱) حق تعیین سرنوشت ـ دسترسی مساوی به موقعیتها

۳- مواد ۲۲ تا ۲۷ به تشریح حقوق اساسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها و تکلیف در برابر آن می پردازد.

۲۲) حق امنیت  ۲۳) حق کار    ۲۴) حق تفریح     ۲۵) حق تأمین اجتماعی    ۲۶) حق تعلیم و تربیت     ۲۷) حق آموزش و حق مألف

۴- مواد ۲۸ تا ۳۰ مربوط به پیش بینی چارچوب حمایتی وسیع تری است که انسانها به طور عام بایستی از آن برخوردار باشند و اینکه باید در ساختن زندگی اجتماعی همگان مشارکت داشته باشند.

۲۸) حق داشتن نظام سیاسی     ۲۹) تعهد و مسئولیت متقابل

 

 

مولف: محمد نصر اصفهاني

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۲


فهرست‌ مطالب
پيشگفتارمباني‌ حقوق‌ بشرحقوق‌ بشر و انديشه‌ اسلامي‌نگاهي‌ ديني‌ به‌ حقوق‌ بشر

اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و سنت‌ علوي‌

متن‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر

*  ماده‌ اول‌

الف‌) آزادگي‌ بشر

ب‌) كرامت‌ انسان‌

ج‌) تساوي‌ حرمت‌

د) برادري‌

ه) صلح

*  ماده‌ دوم‌

حقوق‌ بشر

تساوي‌ حقوق‌

*  ماده‌ سوم

الف‌) حق‌ حيات‌

ب‌) حق‌ آزادي‌

ج‌) حق‌ امنيت‌

*  ماده‌ چهارم‌

نفي‌ بردگي‌

*  ماده‌ پنجم

نفي‌ خشونت‌

*  ماده‌ ششم‌

شخصيت‌ حقوقي‌ انسان

*  ماده‌ هفتم‌

الف‌) عدالت‌

ب‌) نفي‌ تبعيض‌

*  ماده‌ هشتم‌

حق‌ دعاوي‌

*  ماده‌ نهم‌

نفي‌ مجازات‌ غير قانوني

*  ماده‌ دهم‌

تساوي‌ در حقوق‌ قضايي

*  ماده‌ يازدهم

اصالت ‌البرائت‌

*  ماده‌ دوازدهم‌

قلمرو دولت‌

*  ماده‌ سيزدهم‌

حق‌ انتخاب‌ محل‌ اقامت‌

*  ماده‌ چهاردهم

حق‌ پناهندگي‌ و تابعيت‌

*  ماده‌ پانزدهم‌

*  ماده‌ شانزدهم‌

الف‌) حقوق‌ زن‌

ب‌) حق‌ انتخاب‌ همسر

*  ماده‌ هفدهم‌

حق‌ مالكيت‌

*  ماده‌ هيجدهم

آزادي‌ فكر و عقيده

*  ماده‌ نوزدهم

آزادي‌ انتقاد

*  ماده‌ بيستم‌

حق‌ شركت‌ در اجتماعات

*  ماده‌ بيست‌ و يكم‌

حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌

دسترسي‌ مساوي‌ به‌ موقعيتها

*  ماده‌ بيست‌ و دوم‌

حق‌ امنيت‌

*  ماده‌ بيست‌ و سوم‌

حق‌ كار

*  ماده‌ بيست‌ و چهارم

حق‌ تفريح‌

* ماده‌ بيست‌ و پنجم‌

حق‌ تأمين‌ اجتماعي‌

* ماده‌ بيست‌ و ششم‌

حق‌ تعليم‌ و تربيت‌

*  ماده‌ بيست‌ و هفتم‌

*  ماده‌ بيست‌ و هشتم

حق‌ داشتن‌ نظام‌ سياسي

*  ماده‌ بيست‌ و نهم‌

تعهد و مسؤوليت‌ متقابل

*  ماده‌ سي‌ام‌

فهرست‌ منابع‌

دانلود كتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط