کتاب آغازی بی پایان

آغازی بی پایان
چکیده

کتاب آغازی بی پایان، تاریخ عاشوا و تحلیل های مربوط به واقعه عاشورا را مورد بحث قرار می دهد. به همین دلیل این کتاب  شامل ۲ فصل اصلی است: ۱) واقعه عاشورا  ۲) تحلیل های واقعه عاشورا.

در فصل مربوط به واقعه عاشورا که به صورت تاریخی از خلافت یزید و بیعت برای خلافت او شروع می شود و تا حرکت اسرا به کوفه ادامه می یابد.

فصل تحلیل های واقعه عاشورا، شامل ۷ تحلیل و تفسیر است:

۱) تفسیر اجتماعی: در این تفسیر نهضت امام حسین (ع) از جنبه تاریخی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و منشأ آن به کینه توزی و اختلاف دیرینه اعراب می رسد.

۲) تفسیر سیاسی انقلابی : در این تحلیل از ابتدا امام با استفاده از ضعف حکومت نو بنیاد یزید به منظور تشکیل حکومت قیام و تا آخر به قصد خویش پایبند بود.

۳) تفسیر ماورایی: به نظر معتقدین این تحلیل، این واقعه از قبل برنامه ریزی شده بود و کاملاً جنبه ملکوتی داشت.

۴) تفسیر فقهی ـ کلامی: طبق این تفسیر امام بر اساس تکلیف عمل کرده و وظیفه شرعی امام در این زمان قیام بود.

۵) تفسیر حماسی: بر این اساس، به خاطر شرایط جامعه نیاز بود که حماسه ای خونین و شهادتی هدفمند به وجود آید تا حیات اسلام تأمین شود.

۶) تفسیر عرفانی: عاشورا یک سیر و سلوک عارفانه و عاشقانه بود و الگوی عبودیت همه مومنین در برابر خداست.

۷) تفسیر اصلاحی: عاشورا نقطه اوج حرکت انبیاء است و برای همیشه تاریخ همانطور که امام گفت: «من الگو و مقتدای شما هستم.» نمونه ای برای اصلاح جامعه محسوب می شود.

 

مولف: محمد نصر اصفهانی

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۱

فهرستپیش‌ درآمدفصل‌ اول‌:واقعه‌ عاشورامقدمه‌

خلافت‌ یزید و بیعت‌ برای‌ خلافت‌

امتناع‌ امام‌ حسین‌(ع‌) از بیعت‌

هجرت‌ از مدینه‌ به‌ مکه‌

مسلم‌ در کوفه‌

استانداری‌ عبید الله‌ بن‌ زیاد بر کوفه‌

قیام‌ و شهادت‌ مسلم‌

هجرت‌ از مکه‌ به‌ سمت‌ کوفه‌

نامه‌ی‌ امام‌ به‌ مردم‌ کوفه‌

ملاقات‌ با لشکر

برخورد با لشکر ابن‌ سعد

روز تاسوعا

شب‌ عاشورا

صبح‌ عاشورا

بازگشت‌ حر

آغاز نبرد خونین‌

شهادت‌ علی‌ اکبر

شهادت‌ قاسم‌

شهادت‌ فرزند کوچک‌ امام‌

شهادت‌ عباس‌ و برادران‌ او

شهادت‌ فرزند امام‌ حسن‌(ع‌)

غروب‌ خورشید

غارت‌ و اسارت‌ اهل‌ بیت‌

حرکت‌ سرها و اسیران‌ به‌ کوفه‌

 

فصل‌ دوم‌: تحلیل‌های‌ واقعه‌ عاشورا

مقدمه‌

۱ـ تفسیر اسطوره‌ای‌ – ماورایی‌

۲ـ تفسیر عرفانی‌

۳ـ تفسیر اجتماعی‌- تاریخی‌

۴ـ تفسیر سیاسی‌ – انقلابی‌

۵ـ تفسیر حماسی‌

۶ـ تفسیر فقهی‌ – کلامی‌

۷ـ تفسیر اصلاحی‌

فهرست‌ منابع‌

دانلود کتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط