دسته: مقاله اجتماعي، سیاسی

بر‌ بلندای فقه سیاسی

آیت الله منتظری، بلند پایه‌ترین شخصیت انقلابی بعد از امام خمینی، که بیش از هر کس حوادث سیاسی قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده بود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صدد برآمد تا فقه سیاسی شیعه را تدوین کند.

امام حسین(ع) و اخلاق مبارزه

اخلاق مبارزه به‌عنوان یک شعبه از دانش اخلاق کاربردی بر مبنای اخلاق فضیلت‌گرا می‌تواند مد نظر قرار گیرد و مبارزه امام حسین(ع) به‌عنوان منبع اخلاق مبارزه، نمادی از مشروعیت مبارزه و تضمینی برای سلامت مبارزه از نظر انسانی و دینی است.

تقابل اندیشه آیت الله نائینى با سنت گرائى

این مقاله در صدد است تا با برجسته ساختن نوآوریهاى میرزاى نائینى در تقابل با تفکر سنت گراى عصر مشروطه خدمات فکرى علامه نائینى را به عالم اسلام شفاف‏ سازد.

سیری در اندیشه سیاسی عبدالرحمان کواکبی

این مقاله برای بیان دیدگاههای سیاسی کواکبی ابتدا به سیری در عصر کواکبی پرداخته آنگاه به گذشته فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی وی و نهایتا به نظریه سیاسی کواکبی می رسد.