دسته: كتاب اجتماعي، سیاسی

کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه علوی

اعلامیه جهانی حقوق بشر تجربه مشترک و متراکم زندگی بشر است و نتیجه تلاش‌های تاریخی به منظور استقرار جامعه انسانی، اخلاقی و عادلانه، به دور از تبعیض و خونریزی است. این اعلامیه با آرمان‌های تمامی بشر هماهنگ است و توانسته است ملت‌ها را فراتر از رنگ، نژاد، دین و مذهب به اجماع برساند.