دسته: كتاب اجتماعي، سیاسی

كتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه علوی

اعلامیه جهاني حقوق بشر تجربه مشترك و متراکم زندگی بشر است و نتیجه تلاش‌های تاریخی به منظور استقرار جامعه انسانی، اخلاقی و عادلانه، به دور از تبعیض و خونریزی است. اين اعلاميه با آرمان‌هاي تمامی بشر هماهنگ است و توانسته است ملت‌ها را فراتر از رنگ، نژاد، دين و مذهب به اجماع برساند.