نهج البلاغه

 • امام در پاسخ به نامه معاویه در خصوص حکومت شام، نامه‌ای نوشتند که قسمتی از آن را سید رضی در نامه 17 نهج‌البلاغه آورده است.

  شرح نامه ۱۷

  امام در پاسخ به نامه معاویه در خصوص حکومت شام، نامه‌ای نوشتند که قسمتی از آن را سید رضی در نامه 17 نهج‌البلاغه آورده است.

  ادامه مطلب

 • امیرالمومنین(ع) در این نامه تاتیکتها و نکاتی را به یاران خود گوشزد نمودند تا آنان در مقابل دشمن در جنگ صفین پیروز شوند.

  شرح نامه ۱۶

  امیرالمومنین(ع) در این نامه تاتیکتها و نکاتی را به یاران خود گوشزد نمودند تا آنان در مقابل دشمن در جنگ صفین پیروز شوند.

  ادامه مطلب

 • امیرالمومنین(ع) به هنگام شروع جنگ بر مرکب خود سوار مى‏شد، نام خدا را بر زبان مى ‏آورد و مى ‏فرمود: خدا را بر نعمت‌ها و فضایل همگانى ستایش می‌کنم، پاک و منزه است او که این مرکب را در اختیار ما گذاشت در حالى که ما توان آن را نداشتیم و ما به سوى پروردگارمان مى ‏رویم.

  شرح نامه ۱۵

  امیرالمومنین(ع) به هنگام شروع جنگ بر مرکب خود سوار مى‏شد، نام خدا را بر زبان مى ‏آورد و مى ‏فرمود: خدا را بر نعمت‌ها و فضایل همگانى ستایش می‌کنم، پاک و منزه است او که این مرکب را در اختیار ما گذاشت در حالى که ما توان آن را نداشتیم و ما به سوى پروردگارمان مى ‏رویم.

  ادامه مطلب

 • حضرت در این نامه اخلاق جنگ و مبارزه را به یاران خود آموزش داده و تفاوت میان نبرد ارزشی و غیر‌ارزشی یا ضد‌ارزشی را بیان کرده است.

  شرح نامه ۱۴

  حضرت در این نامه اخلاق جنگ و مبارزه را به یاران خود آموزش داده و تفاوت میان نبرد ارزشی و غیر‌ارزشی یا ضد‌ارزشی را بیان کرده است.

  ادامه مطلب

 • این نامه امیر المومنین (ع) مربوط به حوادث جنگ صفین است.

  شرح نامه ۱۳

  این نامه امیر المومنین (ع) مربوط به حوادث جنگ صفین است.

  ادامه مطلب

 • این سفارش نامه‌ای است که امیر المومنین علیه السّلام به معقل بن قیس ریاحی کرد زمانی‌که وى را با لشکرى سه هزار نفرى مقدّمه لشکر خود کرده بوده و به سوى شام فرستاده بود.

  شرح نامه ۱۲

  این سفارش نامه‌ای است که امیر المومنین علیه السّلام به معقل بن قیس ریاحی کرد زمانی‌که وى را با لشکرى سه هزار نفرى مقدّمه لشکر خود کرده بوده و به سوى شام فرستاده بود.

  ادامه مطلب

 • در این نامه قوانین کلى و بسیار سودمندى از تعالیم و چگونگى فنون جنگى تبیین شده است.

  شرح نامه ۱۱

  در این نامه قوانین کلى و بسیار سودمندى از تعالیم و چگونگى فنون جنگى تبیین شده است.

  ادامه مطلب

 • معاویه تو طالب انتقام خون عثمان شده‌ای ولی خود می‌دانی که این خون در کجا ریخت و چه کسانی نقش اصلی را در آن ایفا کردند، پس چرا از من خونخواهی می‌کنی از همان کسانی خونخواهی کن که بانی این خونریزی بودند.

  شرح نامه ۱۰

  معاویه تو طالب انتقام خون عثمان شده‌ای ولی خود می‌دانی که این خون در کجا ریخت و چه کسانی نقش اصلی را در آن ایفا کردند، پس چرا از من خونخواهی می‌کنی از همان کسانی خونخواهی کن که بانی این خونریزی بودند.

  ادامه مطلب

 • این نامه، گزیده‏ نامه‏ اى است که امیر المومنین (ع) در پاسخ به درخواست معاویه به منظور در اختیار گذاشتن قاتلان عثمان به او نوشته است.

  شرح نامه ۹

  این نامه، گزیده‏ نامه‏ اى است که امیر المومنین (ع) در پاسخ به درخواست معاویه به منظور در اختیار گذاشتن قاتلان عثمان به او نوشته است.

  ادامه مطلب

 • پس از اتمام جنگ جمل، امیر المومنین (ع) تصمیم گرفت تا مشکل معاویه را با قاطعیت حل کنند و از او بخواهند یا با ایشان بیعت کند و خود را تسلیم کند و یا آماده جنگ شود. به همین منظور نامه‌ای تنظیم کردند و در صدد پیدا کردن شخصی برآمدند تا مسئولیت رساندن و انجام این مأموریت را بر عهده بگیرد.

  شرح نامه ۸

  پس از اتمام جنگ جمل، امیر المومنین (ع) تصمیم گرفت تا مشکل معاویه را با قاطعیت حل کنند و از او بخواهند یا با ایشان بیعت کند و خود را تسلیم کند و یا آماده جنگ شود. به همین منظور نامه‌ای تنظیم کردند و در صدد پیدا کردن شخصی برآمدند تا مسئولیت رساندن و انجام این مأموریت را بر عهده بگیرد.

  ادامه مطلب