شرح نامه ۷

نامه هفتم نهج البلاغه از دو بخش تشکیل شده است. ظاهراً بخش دوم نامه را امام (ع) قبل از بخش اول خطاب به معاویه نوشته‌اند. امام(ع) در پاسخ به نامه نصیحت آمیز معاویه، به نقد نامه و نقد شخصیت نویسنده نامه می‌پردازند.