دسته: انجيل امت مسلمان

انجیل امت مسلمان ۷

در این قسمت از نامه ۳۱ امام علی(ع) توصیه می‌کنند که با یادآوری مرگ قلب خود را خوار و ذلیل کن . سپس راهکارهای آن را بیان می‌کنند که با نشان دادن بی‌وفایی‌های دنیا و ارائه تاریخ گذشتگان چشم قلب باز می‌شود و خوار و ذلیل می‌گردد.