نهج البلاغه

 • این فرمانى است که أمیرالمومنین (علیه السّلام) به محمّد بن أبی بکر در وقتى که از طرف وى والى مصر بود نوشت:

  شرح نامه ۲۷

  این فرمانى است که أمیرالمومنین (علیه السّلام) به محمّد بن أبی بکر در وقتى که از طرف وى والى مصر بود نوشت:

  ادامه مطلب

 • موضوع این نامه نحوه برخورد کارگزاران حکومتی و مالیاتی با مردم است.

  شرح نامه ۲۶

  موضوع این نامه نحوه برخورد کارگزاران حکومتی و مالیاتی با مردم است.

  ادامه مطلب

 • عدالت اجتماعی  زمینه شناسی نامه ۲۵: از بُعد اجتماعی مهمترین هدف راهبردی دین، اقامه قسط و اجرای عدالت در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. به فرموده...

  شرح نامه ۲۵

  عدالت اجتماعی  زمینه شناسی نامه ۲۵: از بُعد اجتماعی مهمترین هدف راهبردی دین، اقامه قسط و اجرای عدالت در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. به فرموده...

  ادامه مطلب

 • <p style="text-align: justify;">امیرالمومنین‌(ع) در سال 37 هجری پس از بازگشت از جنگ صفین، یعنی زمانی که شصت سال داشت، طی وصیت‌نامه‌ای به فرزند خود امام حسن‌(ع) اموال خود را در راه خدا وقف نمود. نامه 24 نهج‌البلاغه، متن بخشی از وصیت‌نامه یا وقف‌نامه حضرت است.</p>

  شرح نامه ۲۴

  امیرالمومنین‌(ع) در سال 37 هجری پس از بازگشت از جنگ صفین، یعنی زمانی که شصت سال داشت، طی وصیت‌نامه‌ای به فرزند خود امام حسن‌(ع) اموال خود را در راه خدا وقف نمود. نامه 24 نهج‌البلاغه، متن بخشی از وصیت‌نامه یا وقف‌نامه حضرت است.

  ادامه مطلب

 • قبل از شهادت و در دمادم مرگ امام (ع) به اطرافیان خود وصیت کرد. بخش‌هایی از این وصیت در نهج البلاغه، در خطبه‌ها قبل ذکر شده است. بخشی از وصیت امام(ع) را سید رضی در نامه 23 نهج البلاغه آورده است که به ترجمه و توضیح آن می‌پردازیم.

  شرح نامه ۲۳

  قبل از شهادت و در دمادم مرگ امام (ع) به اطرافیان خود وصیت کرد. بخش‌هایی از این وصیت در نهج البلاغه، در خطبه‌ها قبل ذکر شده است. بخشی از وصیت امام(ع) را سید رضی در نامه 23 نهج البلاغه آورده است که به ترجمه و توضیح آن می‌پردازیم.

  ادامه مطلب

 • نامه 22 نهج البلاغه نامه امام علی(ع) به ابن عباس است. ظاهرا این نامه ابن عباس را زیاد تحت تاثیر قرار داده است به طوری که از او نقل شده است: هیچ سخنی بعد از سخنان رسول خدا‌(ص) چون این سخن امیر المومنین‌(ع) مرا تحت تاثیر خود قرار نداد.

  شرح نامه ۲۲

  نامه 22 نهج البلاغه نامه امام علی(ع) به ابن عباس است. ظاهرا این نامه ابن عباس را زیاد تحت تاثیر قرار داده است به طوری که از او نقل شده است: هیچ سخنی بعد از سخنان رسول خدا‌(ص) چون این سخن امیر المومنین‌(ع) مرا تحت تاثیر خود قرار نداد.

  ادامه مطلب

 • این نامه‌ای است که امیر المومنین(ع) برای فرماندار خود در بصره، زیاد بن عبید، نوشته است. در این نامه امام زیاد را به میانه روی، مرگ اندیشی و دستگیری از ناتوانان و بیوه زنان سفارش کرده است.

  شرح نامه ۲۱

  این نامه‌ای است که امیر المومنین(ع) برای فرماندار خود در بصره، زیاد بن عبید، نوشته است. در این نامه امام زیاد را به میانه روی، مرگ اندیشی و دستگیری از ناتوانان و بیوه زنان سفارش کرده است.

  ادامه مطلب

 • در این نامه گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده مالی، در امور بیت‌المال توسط زیاد به امام رسیده بود و امام به منظور نشان دادن حساسیت خویش نسبت به بیت‌المالِ مسلمین، این نامه را خطاب به او نوشته‌اند.

  شرح نامه ۲۰

  در این نامه گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده مالی، در امور بیت‌المال توسط زیاد به امام رسیده بود و امام به منظور نشان دادن حساسیت خویش نسبت به بیت‌المالِ مسلمین، این نامه را خطاب به او نوشته‌اند.

  ادامه مطلب

 • در زمان حکومت امیر المومنین(ع) برخی از دهقانان از سختگیری عمر بن سَلَمه الارحبی که فرماندار حضرت بود به امام شکایت کردند. امام برای فرماندار خود دستورالعملی نوشته و فرماندار خود را به رعایت حقوق شهروندی آنان توصیه می‌کند.

  شرح نامه ۱۹

  در زمان حکومت امیر المومنین(ع) برخی از دهقانان از سختگیری عمر بن سَلَمه الارحبی که فرماندار حضرت بود به امام شکایت کردند. امام برای فرماندار خود دستورالعملی نوشته و فرماندار خود را به رعایت حقوق شهروندی آنان توصیه می‌کند.

  ادامه مطلب

 • امیرالمومنین(ع) پس از خواندن نامه مردم قبیله بنى‌تمیم براى ابن‌عباس (فرماندار بصره) نامه‌ای نوشت. این نامه در مورد نحوه برخورد با مخالفین سیاسی است.

  شرح نامه ۱۸

  امیرالمومنین(ع) پس از خواندن نامه مردم قبیله بنى‌تمیم براى ابن‌عباس (فرماندار بصره) نامه‌ای نوشت. این نامه در مورد نحوه برخورد با مخالفین سیاسی است.

  ادامه مطلب