کتاب روش تحلیل سیاسى

روش تحلیل سیاسی
 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

موضوع این کتاب کوچک، بررسی مختصر روش تحلیل مسائل سیاسی و ضرورت و چگونگی آن است. آفات تحلیل سیاسی و شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات سیاسی و اصول عمومی تحلیل سیاسی موضوعات مختلفی است که این کتاب به آن پرداخته است. در انتها نویسنده روش موضع گیری را به عنوان زمینه عملی سیاست مورد بحث قرار داده است.

 

مولف: محمد نصر اصفهانی

ناشر: انتشارات فرهنگ و مردم

سال نشر: ۱۳۸۰

 

 

فهرست

مقدمه

ضرورت تحلیل سیاسی

لزوم مسلح شدن به روش تحلیل

تحلیل و تهذیب

خصلتهایی که مانع تحلیل صحیح می شود:

هوی و هوس

سطحی نگری

یک سونگری و شتاب زدگی

مطلق نگری

ملیت گرائی

شخصیت گرائی

تحلیل و اطلاعات

صحت اطلاعات

مربوط بودن اطلاعات

اطمینان به منابع اطلاعات

مراجعه به منابع مختلف

منابع رسمی

منابع غیررسمی

اصول تحلیل سیاسی

تشخیص موضوع

منطوی دیدن

تشخیص کثرتها (تضادها)

روابط درونی

روابط خارجی

هدفداری

دیده مراتبی

موضع گیری

مراتب موضع گیری در مقابل حزب الشیطان

به چند سئوال بیاندیشیم

دانلود کتاب

محمد نصر اصفهانی

نويسنده اين مباحث، از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه بوده و در حوزه قرآن، نهج البلاغه، كلام جديد، اخلاق، تاريخ اسلام و سياست آثاري دارند.

مطالب مرتبط